Heeft Groningen een probleem?

een woonkamer met een aantal metalen stutten tussen het meubilair
Een gestutte woonkamer. Foto: Schokkend Groningen

Wanneer heb je eigenlijk een probleem?

In het boek De gaskolonie (prachtig boek over de gaswinning in Groningen) las ik het volgende aangrijpende stuk. Een van de mensen die geïnterviewd wordt in het boek is Jan Kamminga:

Lees verder Heeft Groningen een probleem?

Achtergrond bij “Aardbevingen Groningen” animatie – versie 2

Een vervolg op dit artikel. Eindelijk na bijna drie jaar ben ik mijn Groningen Gaswinning Aardbevingen Animatie aan het bijwerken naar “versie 2”.

Ik ben bezig met grootscheepse werkzaamheden onder en boven de scheepsmotorkap.

Dit is niet overbodig omdat de verwachtingen zijn dat de gasbevingen over enkele jaren zullen toenemen. Die moeten dus gevisualiseerd blijven worden, dat snapt u wel.

Nog steeds kan ik dit doen omdat Wim Blanken via het Gasbevingenportaal een realtime datafeed beschikbaar stelt, die de informatie van het KNMI haalt en “sanitized”, waarna ik het inlees in de animatie.

Ik heb onder andere schaamteloos gebruik gemaakt van de tips die in deze recensies staan, maar (nog) niet alles verwerkt. Sommige dingen zijn ook onmogelijk.

Een overzichtje van de werkzaamheden:

Code & Design

 • Toegankelijkheid iets verbeteren door “outline” weer aan te zetten (destijds uitgezet, niet handig) via CSS, en door volgorde van de buttons/links te veranderen √
 • Date.JS library uitschakelen en overgaan op moment.JS √
 • verder met jQuery uitfaseren √
 • accounting.js toevoegen (klein JavaScript library om getallen te formateren m.b.t. geldbedragen
 • -prefix-free JavaScript library toevoegen √
 • FastClick JavaScript polyfill updaten √
 • createJS library nieuwste versie gebruiken en de wijzingingen in de API verwerken aangaande geluid √
 • het laadproces rustiger aan de ogen maken, minder kleurverspringen bijvoorbeeld √
 • de layer met de contouren van het Groninger gasveld weggelaten, onrustig aan de ogen en we zien toch wel waar de fakkeltorens staan √
 • Traag afspelen in Firefox verhelpen, dit komt niet door het JavaScript canvas gedeelte maar door de time-line onderin, niet in elke loop updaten maar eens in de 10 keer (o.a.) √
 • Twee JavaScript canvassen i.p.v. één √
 • Aan het eind een nieuwe modal bouwen die beter in het design past en enige realtime info geeft √
 • zorgen dat versie 1 in de lucht blijft en via een URL bereikbaar is maar niet geindexeerd wordt door zoekmachines √
 • de google maps kaart kleurstelling aanpassen √
 • kleur van de cirkel die verschijnt bij een grotere beving aangepast van blauw naar geel √
 • nieuwe kleuren gebruiken uit een flat-design palet √
 • design van de time line aanpassen √
 • drie soorten timelineberichten i.p.v. twee. Nu: nieuwsbericht (grijs), alert (geel), en info (blauw) √
 • datum-aanduidingen in de time line zodat er meer tijdsbesef aan vast hangt √
 • sommige buttons kleiner en minder aandacht geven √
 • buttons vierkanter maken met minimale ronde hoekjes √
 • aanklikbare audio-fragmenten in de timeline maken √
 • uitdooftijd van de bevingscirkels groter maken √
 • herstart proces werkend maken √
 • laatste 3 bevingen op het openingsscherm tonen √
 • schalen van de kaart goed laten functioneren
 • map sleepbaar / verplaatsbaar maken
 • geluiden opnieuw genereren in Audacity zodat de lage geluidjes deze keer ook echt zachter klinken. (Is dit mogelijk of trekt de browser de audio-volumes min of meer gelijk?)
 • google maps inruilen voor openstreetmap.org als dat mogelijk is (ivm omrekenen lat/lon naar pixel-lokatie op scherm, heeft Openstreetmap zoiets?
 • het begin menu laten bewegen middels CSS transition ipv via de zwaar verouderde jQuery-manier

Inhoudelijk

 • Nederlandse en Engelse versies gelijktrekken √
 • minder tekst √
 • timelineteksten aanpassen, een paar toevoegen, de tijd staat niet stil √
 • de eerste bevingen weg laten, zodat de animatie sneller op gang komt, ja nee, ik weet het nog niet

Mijn reactie op “Groningen staat niet op instorten: magnitudes zijn geen vrijblijvende gevoelstermen”

Ik krijg nogal wat kritiek over me heen van een journalist, via een artikel op The Post Online en via Twitter (een voorbeeld). Het gaat over mijn Richter-animatie en de geschiedenis van het Gronings gas.

Hier wil ik graag inhoudelijk reageren.

Lees verder Mijn reactie op “Groningen staat niet op instorten: magnitudes zijn geen vrijblijvende gevoelstermen”

De Korrespondent, gasbevings afl 11: Zonder die bevingen is het ook al mooi genoeg geweest

Over de schrijver

Kor Dwarshuis is Zelfstandig Actievoerder Zonder Personeel™, wat zoveel wil zeggen als dat hij, zolang de situatie dat toestaat, in zijn eentje in zijn schuurtje zit te schrijven en te programmeren over de gaswinning in Groningen en de fnuikende gevolgen daarvan.

Samenvatting

De schrijver toont op rustige en overtuigende wijze aan dat Groningen ook zonder de gasbevingen al had moeten zeggen: nu is het genoeg geweest.

Echter, nu de gasbevingen als een ramp in slow motion™ door de provincie trekken, is het dringend gewenst dat alle Groningers leren inzien dat wat er gebeurt toch niet helemaal in orde is en hun van nature aanwezige fatalisme overboord zetten, en zich meer mans tonen door te zeggen: tot hier en niet verder, waardoor ze inzien dat ze, tot op zekere hoogte, het lot in eigen handen kunnen nemen, wat een zeer positief levensgevoel tot gevolg zal hebben en als leuk bijverschijnsel het effect zal sorteren dat de rest van Nederland wat meer respect zal krijgen voor een volk dat in het algemeen een beetje merkwaardig aangekeken wordt omdat ze zich zo passief opstellen.

Hans Alders gaat het niet voor ons oplossen; we zullen het zelf moeten doen.

En dan nu de volledige tekst, daar gaan we:

Lees verder De Korrespondent, gasbevings afl 11: Zonder die bevingen is het ook al mooi genoeg geweest

Abruzzo, Italië, gas, water, bevingen en acties

Als je dacht dat de gaswinnings- en gasbevingsproblematiek alleen in Groningen speelt, dan heb je het mis.

Ik kreeg een e-mail van Augusto De Sanctis, een actievoerder in Italië op het gebied van gaswinning en -opslag, water, en bevingen. Hij vertelt me het volgende:

Lees verder Abruzzo, Italië, gas, water, bevingen en acties

Waardedaling en waardevermeerderingsregeling

De NAM vindt dat ze niet goed communiceert. Ik denk dat dat wel meevalt en dat de NAM uitstekend in staat is dat over te brengen waarvan ze wil dat het overgebracht wordt.

Ik bedoel het volgende: er is een zogenaamde tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen. Je mag voor eur 4000 aan je woning versleutelen als je in bepaalde gebieden woont die tot het aardbevingsgebied gerekend worden. ’t Is een door de overheid betaalde subsidie.

Lees verder Waardedaling en waardevermeerderingsregeling

Spelt-brood, voordelen en waarom ik het graag eet

Brood gemaakt van Speltgraan staat erg in de belangstelling. Er zijn mensen die zeggen dat het gezonder is dan ‘normaal’ brood en er zijn ook mensen die zeggen dat dat onzin is.

Ik denk dat Speltbrood gezonder is en ik zal kort uitleggen waarom ik dat denk:

Lees verder Spelt-brood, voordelen en waarom ik het graag eet

Als de Groningers gedwongen worden hun gebied te verlaten

Hier en daar wordt er aan gewerkt om de Groningers te laten wennen aan het idee dat ze gedwongen (tijdelijk of permanent) hun gebied zullen moeten verlaten in verband met de toenemende gasbevingen die, zoals nu steeds algemener bekend wordt,  niet zo onbenullig zijn als de media enige tijd geleden nog graag mocht doen voorkomen, bijvoorbeeld door het woord beving consequent tussen aanhalingstekens te plaatsen.

Lees verder Als de Groningers gedwongen worden hun gebied te verlaten