Workshop door Peter van der Gaag

Ik las dat er veel te doen is over de kosten van een workshop die gegeven gaat worden door Peter van der Gaag, georganiseerd door het Groninger Gasberaad. Een tweedaagse workshop voor € 750 per persoon. Dat zou veel te veel zijn.

Ik ken Peter van der Gaag niet (wel een paar keer mee gemaild), ik ken niemand van het Gasberaad (wel een paar keer mee gemaild), ik heb hier verder niks mee te maken, ik ben ZZP-er, heb ook wel eens een cursus gegeven (totale mislukking), ik heb het boek De gaskolonie gelezen, geschreven door Margriet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalda Start. (Goed boek, zou je echt eens moeten lezen, je mond valt open.)

Ik ben even gaan rekenen met wat zelf gemaakte aannames. Op de achterkant van een bierviltje:

Lees verder Workshop door Peter van der Gaag

Airbnb visualisation through the years in different cities; explanation

I made some visualisations of Airbnb in different cities through the years.

Animations are here.

I took the data from Inside Airbnb, file: listings.csv.gz, columns: host_name, host_since, latitude, longitude, About the data

The concept is very simple: You’ll see a timeline, starting in 2008, when Airbnb was founded.

Lees verder Airbnb visualisation through the years in different cities; explanation

Ik ga mien huus nait uut. Ik ben hier gebor’n

Update 9 mei 2017: Ik vroeg op Twitter: ‘als de versterkingsoperatie straks begint, en je vindt dat je eigen huis niet versterkt hoeft te worden, moet je dan toch meewerken?’ Antwoord Vergnes: “Nee meewerken hoeft niet. Pas hiermee op, de aansprakelijkheid bij evt instorting komt dan wel bij de eigenaar van de woning te liggen.” Zie Twitterbericht


Groningers in het gaswinningsgebied zijn bijna niet in beweging te krijgen. Niet als het gaat om het tekenen van de petitie Laat Groningen Niet Zakken en niet als het aankomt op demonstreren tegen de gevolgen van de gaswinning. De politiek in Den Haag? “Ze doen waar ze zin in hebben en zijn ons vergeten, je doet er niks aan.”

Lees verder Ik ga mien huus nait uut. Ik ben hier gebor’n

Heeft Groningen een probleem?

een woonkamer met een aantal metalen stutten tussen het meubilair
Een gestutte woonkamer. Foto: Schokkend Groningen

Wanneer heb je eigenlijk een probleem?

In het boek De gaskolonie (prachtig boek over de gaswinning in Groningen) las ik het volgende aangrijpende stuk. Een van de mensen die geïnterviewd wordt in het boek is Jan Kamminga:

Lees verder Heeft Groningen een probleem?

Achtergrond bij “Aardbevingen Groningen” animatie – versie 2

Een vervolg op dit artikel. Eindelijk na bijna drie jaar ben ik mijn Groningen Gaswinning Aardbevingen Animatie aan het bijwerken naar “versie 2”.

Ik ben bezig met grootscheepse werkzaamheden onder en boven de scheepsmotorkap.

Dit is niet overbodig omdat de verwachtingen zijn dat de gasbevingen over enkele jaren zullen toenemen. Die moeten dus gevisualiseerd blijven worden, dat snapt u wel.

Nog steeds kan ik dit doen omdat Wim Blanken via het Gasbevingenportaal een realtime datafeed beschikbaar stelt, die de informatie van het KNMI haalt en “sanitized”, waarna ik het inlees in de animatie.

Ik heb onder andere schaamteloos gebruik gemaakt van de tips die in deze recensies staan, maar (nog) niet alles verwerkt. Sommige dingen zijn ook onmogelijk.

Een overzichtje van de werkzaamheden:

Code & Design

 • Toegankelijkheid iets verbeteren door “outline” weer aan te zetten (destijds uitgezet, niet handig) via CSS, en door volgorde van de buttons/links te veranderen √
 • Date.JS library uitschakelen en overgaan op moment.JS √
 • verder met jQuery uitfaseren √
 • accounting.js toevoegen (klein JavaScript library om getallen te formateren m.b.t. geldbedragen
 • -prefix-free JavaScript library toevoegen √
 • FastClick JavaScript polyfill updaten √
 • createJS library nieuwste versie gebruiken en de wijzingingen in de API verwerken aangaande geluid √
 • het laadproces rustiger aan de ogen maken, minder kleurverspringen bijvoorbeeld √
 • de layer met de contouren van het Groninger gasveld weggelaten, onrustig aan de ogen en we zien toch wel waar de fakkeltorens staan √
 • Traag afspelen in Firefox verhelpen, dit komt niet door het JavaScript canvas gedeelte maar door de time-line onderin, niet in elke loop updaten maar eens in de 10 keer (o.a.) √
 • Twee JavaScript canvassen i.p.v. één √
 • Aan het eind een nieuwe modal bouwen die beter in het design past en enige realtime info geeft √
 • zorgen dat versie 1 in de lucht blijft en via een URL bereikbaar is maar niet geindexeerd wordt door zoekmachines √
 • de google maps kaart kleurstelling aanpassen √
 • kleur van de cirkel die verschijnt bij een grotere beving aangepast van blauw naar geel √
 • nieuwe kleuren gebruiken uit een flat-design palet √
 • design van de time line aanpassen √
 • drie soorten timelineberichten i.p.v. twee. Nu: nieuwsbericht (grijs), alert (geel), en info (blauw) √
 • datum-aanduidingen in de time line zodat er meer tijdsbesef aan vast hangt √
 • sommige buttons kleiner en minder aandacht geven √
 • buttons vierkanter maken met minimale ronde hoekjes √
 • aanklikbare audio-fragmenten in de timeline maken √
 • uitdooftijd van de bevingscirkels groter maken √
 • herstart proces werkend maken √
 • laatste 3 bevingen op het openingsscherm tonen √
 • schalen van de kaart goed laten functioneren
 • map sleepbaar / verplaatsbaar maken
 • geluiden opnieuw genereren in Audacity zodat de lage geluidjes deze keer ook echt zachter klinken. (Is dit mogelijk of trekt de browser de audio-volumes min of meer gelijk?)
 • google maps inruilen voor openstreetmap.org als dat mogelijk is (ivm omrekenen lat/lon naar pixel-lokatie op scherm, heeft Openstreetmap zoiets?
 • het begin menu laten bewegen middels CSS transition ipv via de zwaar verouderde jQuery-manier

Inhoudelijk

 • Nederlandse en Engelse versies gelijktrekken √
 • minder tekst √
 • timelineteksten aanpassen, een paar toevoegen, de tijd staat niet stil √
 • de eerste bevingen weg laten, zodat de animatie sneller op gang komt, ja nee, ik weet het nog niet

Mijn reactie op “Groningen staat niet op instorten: magnitudes zijn geen vrijblijvende gevoelstermen”

Ik krijg nogal wat kritiek over me heen van een journalist, via een artikel op The Post Online en via Twitter (een voorbeeld). Het gaat over mijn Richter-animatie en de geschiedenis van het Gronings gas.

Hier wil ik graag inhoudelijk reageren.

Lees verder Mijn reactie op “Groningen staat niet op instorten: magnitudes zijn geen vrijblijvende gevoelstermen”

De Korrespondent, gasbevings afl 11: Zonder die bevingen is het ook al mooi genoeg geweest

Over de schrijver

Kor Dwarshuis is Zelfstandig Actievoerder Zonder Personeel™, wat zoveel wil zeggen als dat hij, zolang de situatie dat toestaat, in zijn eentje in zijn schuurtje zit te schrijven en te programmeren over de gaswinning in Groningen en de fnuikende gevolgen daarvan.

Samenvatting

De schrijver toont op rustige en overtuigende wijze aan dat Groningen ook zonder de gasbevingen al had moeten zeggen: nu is het genoeg geweest.

Echter, nu de gasbevingen als een ramp in slow motion™ door de provincie trekken, is het dringend gewenst dat alle Groningers leren inzien dat wat er gebeurt toch niet helemaal in orde is en hun van nature aanwezige fatalisme overboord zetten, en zich meer mans tonen door te zeggen: tot hier en niet verder, waardoor ze inzien dat ze, tot op zekere hoogte, het lot in eigen handen kunnen nemen, wat een zeer positief levensgevoel tot gevolg zal hebben en als leuk bijverschijnsel het effect zal sorteren dat de rest van Nederland wat meer respect zal krijgen voor een volk dat in het algemeen een beetje merkwaardig aangekeken wordt omdat ze zich zo passief opstellen.

Hans Alders gaat het niet voor ons oplossen; we zullen het zelf moeten doen.

En dan nu de volledige tekst, daar gaan we:

Lees verder De Korrespondent, gasbevings afl 11: Zonder die bevingen is het ook al mooi genoeg geweest

Abruzzo, Italië, gas, water, bevingen en acties

Als je dacht dat de gaswinnings- en gasbevingsproblematiek alleen in Groningen speelt, dan heb je het mis.

Ik kreeg een e-mail van Augusto De Sanctis, een actievoerder in Italië op het gebied van gaswinning en -opslag, water, en bevingen. Hij vertelt me het volgende:

Lees verder Abruzzo, Italië, gas, water, bevingen en acties