Aardbevingen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning

aardbevingen groningen, klein overzichtsbeeld

Aardbevingen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning

De werking van deze animatie

Deze animatie probeert op twee manieren de bevingen in Groningen weer te geven: via beeld, namelijk rode stippen (maar dat ze rood zijn, zal degene die dit leest toch niet boeien) op de kaart op de plek waar een beving plaats vindt, hoe groter de beving des te groter de stip. Maar ook geluid: elk piepje vertegenwoordigt een beving en hoe hoger het piepje, des te heviger de beving. We doen hier dus een beroep op de muzikaliteit van de luisteraar.

Bij bevingen groter of gelijk aan 3,4 klinkt er een hotelbel en deze worden tevens vermeld in de tijdslijn.

Enige achtergrond

Op 29 mei 1959 werd door de NAM (= Shell/Exxon Mobile) in Kolham (gemeente Slochteren) het eerste Groningse gas ontdekt. Het Groningenveld beslaat een oppervlakte van circa 900 km2, het ligt op een diepte van 3.000 meter en de dikte van de gashoudende laag is ongeveer 100 meter. Hier vind je informatie over de aardbevingen in Groningen. Sinds ongeveer 2012 nemen de aardschokken als gevolg van de gaswinning in sterkte toe. Het epicentrum van alle schokken ligt ongeveer bij Loppersum en Huizinge. De verwachting is dat de schokken nog (veel) sterker zullen worden.

menu

Uitspraak 31 maart 2017: WOON JE BUITEN HET LIJNTJE? DAN KOMT JE SCHADE NIET DOOR DE GASWINNING.

Petitie

Tijds­lijn met betrekking tot de gas­winnning en aard­schokken in Groningen

Audio: “Heeft u enig idee hoeveel aardbevingen er nu, in 2017, al geweest zijn?” – Rutte: “Ik heb niet het laatste cijfer”

1987

V.d. Sluis (geo­graaf): ‘Gaswin­ning kan tot bevin­gen lei­den.’

1987

KNMI: ‘Da's geen be­ving, da's de tril­ling van een vlieg­tuig.’

info

Let op: Som­mige bevin­gen zijn niet in beeld, maar wel te horen.

1988 – 1990

‘Bevin­gen theo­retisch moge­lijk’ (NAM).

‘Bevin­gen tot M3 moge­lijk’ (MIT).

1991

Al in 1991 huizen scheef (Argos, 2013).

eind 1993

Com­mis­sie: ‘bevin­gen zijn soms gevolg van gas­win­ning.’

1995

V. d. Sluis (geograaf): ‘NAM trai­neert.’

1996

KNMI: kans op grotere schade uitgesloten.

19 feb 1997

Aard­be­ving bij Ros­win­kel, kracht 3,4 / 3km.

info

NAM = Shell + Exxon­Mobil.

2001

‘Bevingen vermoe­delijk door gas­win­ning’ (KNMI).

2001

Be­ving bij Alk­maar, kracht 3.5.

11 aug 2003

KNMI: rela­tie gas­win­ning en bevingen ‘geen toe­val meer’.

2003

Vaker en krachtiger.

8 aug 2006

Be­ving van 3,5 / 3km, Mid­del­stum, Ste­dum, Wester­emden.

30 oktober 2008

NOS: ‘zou het niet ge­woon de vorst zijn?’

18 feb 2009

Vorig jaar record gas aan buiten­land ver­kocht (NOS).

28 jun 2011

Scha­de aan hui­zen door be­ving in Gro­nin­gen.

16 aug 2012, 22 uur, 30 min en 33 sec

Gronin­gen op­nieuw getrof­fen door be­ving (Hui­zinge, 3,6 / 3km).

26 jan 2013

‘Be­ving ster­ker bij ver­grote gas­win­ning’. Shell / Exxon: ‘is aan­vaardbaar.’

5 sep 2013

‘Jaar­lijk­se kans op be­ving 3,9 of gro­ter: 7%. Snel verminderen.’

4 sep 2013

Be­ving in Noord-Gronin­gen met kracht van 2,8 / 3km.

30 dec 2013

2x te veel gas gewon­nen. Al­del fail­liet. Rellen in Lop­persum.

30 sep 2014

Eerste aard­be­ving bij Stad Gronin­gen.

info

Onge­veer 1350 rijks­monu­menten zijn bescha­digd.

info

100.000 huiseigenaren rapporteren schade..

6 apr 2017

Groninger Bodem­beweging naar mensen­rechten­commis­sie Vere­nigde Na­ties

Info

Animatie van de geïnduceerde bevingen in Groningen.

korte URL: dwarshuis.com/ag

De data zijn bijna 'real time'. Zodra het KNMI een nieuwe beving verwerkt heeft, komt dit in de data-feed van de Groninger Bodem Beweging terecht. Deze feed wordt bij elke druk op '(her)start' opnieuw opgehaald.

Over

Een toelichting vindt u op mijn blog. Wie ben ik?

Meer info op het Gasbevingen portaal, hierbij dank ik Wim Blanken voor het gebruik van deze feed.

Versie 3, laatst bijgewerkt op: 31 maart 2017
© Dwarshuis 2013 – 2017

Visual design, sound design, interaction design, UX, HTML, CSS & JS coding, data-mining: kor@dwarshuis.com, twitter.com/kordwarshuis

Credits geluiden: plaatsen van fakkeltorens (winplaatsen): Timgormly (bewerkt), aardbeving: Burkay (bewerkt), achtergrond: JimiMod (bewerkt), start: Offthesky (bewerkt). Supported by: Freesound

“Schaal van Richter: 2 tot 2,9: Zeer licht. Meetbaar; wordt slechts door weinig mensen waargenomen onder gunstige omstandigheden; hoogstens enkele (zeer) lichte objecten kunnen bewegen; vrijwel nooit enige vorm van schade.”

Je ziet op de achtergrond opeenvolgende afbeeldingen van (zwaar)beschadigde gebouwen.

Het is , aantal bevingen: , aantal schademeldingen:

overzicht


Wil je iets doen voor Groningen, teken dan deze belangrijke petitie.