aardbevingen groningen, klein overzichtsbeeld

Aardbevingen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning

De werking van deze animatie

Deze animatie probeert op twee manieren de bevingen in Groningen weer te geven: via beeld, namelijk rode stippen (maar dat ze rood zijn, zal degene die dit leest toch niet boeien) op de kaart op de plek waar een beving plaats vindt, hoe groter de beving des te groter de stip. Maar ook geluid: elk piepje vertegenwoordigt een beving en hoe hoger het piepje, des te heviger de beving. We doen hier dus een beroep op de muzikaliteit van de luisteraar.

Bij bevingen groter of gelijk aan 3,4 klinkt er een hotelbel en deze worden tevens vermeld in de tijdslijn.

Enige achtergrond

Op 29 mei 1959 werd door de NAM (= Shell/Exxon Mobile) in Kolham (gemeente Slochteren) het eerste Groningse gas ontdekt. Het Groningenveld beslaat een oppervlakte van circa 900 km2, het ligt op een diepte van 3.000 meter en de dikte van de gashoudende laag is ongeveer 100 meter. Hier vind je informatie over de aardbevingen in Groningen. Sinds ongeveer 2012 nemen de aardschokken als gevolg van de gaswinning in sterkte toe. Het epicentrum van alle schokken ligt ongeveer bij Loppersum en Huizinge. De verwachting is dat de schokken nog (veel) sterker zullen worden.

Info

Animatie van de geïnduceerde bevingen in Groningen.

korte URL: dwarshuis.com/ag

De data zijn bijna 'real time'. Zodra het KNMI een nieuwe beving verwerkt heeft, komt dit in de data-feed van de Groninger Bodem Beweging terecht. Deze feed wordt bij elke druk op '(her)start' opnieuw opgehaald.

U hebt een redelijk moderne browser en computer nodig voor deze animatie.

Gemaakt met HTML5, hosting: Byte

HTML5 logo Groninger Bodem Beweging Byte, web hosting

Over

Een toelichting vindt u op mijn blog. Wie ben ik?

Meer info op het Gasbevingen portaal, hierbij dank ik Wim Blanken voor het gebruik van deze feed.

Versie 6.3 dec 2013 © Dwarshuis 2013

Visual design, sound design, interaction design, UX, HTML, CSS & JS coding, data-mining: kor@dwarshuis.com, twitter.com/kordwarshuis

Credits geluiden: plaatsen van fakkeltorens (winplaatsen): Timgormly (bewerkt), aardbeving: Burkay (bewerkt), achtergrond: JimiMod (bewerkt), start: Offthesky (bewerkt). Supported by: Freesound

menu

logo met als tekst: sponsored and hosted by Byte

Tijds­lijn met betrekking tot de gas­winnning en aard­schokken in Groningen

1987

V.d. Sluis (geo­graaf): ‘Gaswin­ning kan tot bevin­gen lei­den’

1987

KNMI: ‘Da's geen be­ving, da's de tril­ling van een vlieg­tuig’

LET OP

Let op: Som­mige bevin­gen zijn niet in beeld, maar wel te horen

eind 1988

‘Bevin­gen als ge­volg van gas­win­ning theo­retisch moge­lijk’ (NAM)

april 1990

‘Bevin­gen tot kracht 3 moge­lijk’ (MIT)

info

Richter-schaal is in Gronin­gen niet toe­reikend.

info

Al in 1991 huizen scheef (Argos, 2013)

eind 1993

Com­mis­sie: ‘bevin­gen zijn soms gevolg van gas­win­ning’

1995

V. d. Sluis (geograaf): ‘NAM trai­neert’

19 feb 1997

Aard­be­ving bij Ros­win­kel, kracht 3,4 / 3km

info

NAM = Shell + Exxon­Mobil

2001

‘Bevingen vermoe­delijk door gas­win­ning’ (KNMI)

2001

Be­ving bij Alk­maar, kracht 3.5

11 aug 2003

KNMI: rela­tie gas­win­ning en bevingen ‘geen toe­val meer’

8 aug 2006

Be­ving van 3,5 / 3km, Mid­del­stum, Ste­dum, Wester­emden

30 oktober 2008

NOS: ‘zou het niet ge­woon de vorst zijn?’

18 feb 2009

Vorig jaar record gas aan buiten­land ver­kocht (NOS)

28 jun 2011

Scha­de aan hui­zen door be­ving in Gro­nin­gen

16 aug 2012

Gronin­gen op­nieuw getrof­fen door be­ving (Hui­zinge, 3,6 / 3km)

26 jan 2013

‘Be­ving ster­ker bij ver­grote gas­win­ning’. Shell / Exxon: ‘is aan­vaardbaar’

5 sep 2013

‘Jaar­lijk­se kans op be­ving 3,9 of gro­ter: 7%. Snel verminderen

4 sep 2013

Be­ving in Noord-Gronin­gen met kracht van 2,8 / 3km

30 dec 2013

2x te veel gas gewon­nen. Al­del fail­liet. Rellen in Lop­persum

30 sep 2014

Eerste aard­be­ving bij Stad Gronin­gen